การทำงานในด้านงานนวด

WORK IN MASSAGE THAI

 

เมือง Gold Coast เป็นสถานที่ ที่มีโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการทำงานทางด้านการนวด

การนวดแบบผ่อนคลาย และการนวดแบบเยียวยา เป็นที่นิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในสถานที่อย่างห้างสรรพสินค้ามีร้านนวดมากมาย

หลังจากเริ่มเรียนโดยประมาณ 12 อาทิตย์ นักเรียนส่วนมากสามารถเริ่มทำงานในสถานทีทำงานจริง

นักเรียนของ ACADEMIQUE สามารถทำเรื่องขอการทำประกันที่มีมาตรสูงเพื่อใช้ในการทำงาน และเพื่อใช้สำหรับการทำงานอาชีพการนวดได้

โรงเรียน ACADEMIQUE มีชื่อเสียงทางการเรียนการสอนนวด สถานที่ทำงานนวดส่วนใหญ่ไว้วางใจ และมีความเชื่อถือกับทางโรงเรียน ACADEMIQUE สถานที่ทำงานนวดส่วนมากจะลงประการรับสมัครพนักงานนวดกับทางโรงเรียน ACADEMIQUE

ทางโรงเรียนได้เห็นความต้องการทั้งภายในประเทศ ส่วนท้องถิ่น และต่างประเทศ สำหรับนักเรียนที่จบประกาศนียบัตรด้านการนวดแบบเยียวยา

หลักสูตร Remedial Massage เป็นหลักสูตรการเรียนที่น่าสนใจอย่างมาก ระยะเวลาในการเรียนโดยประมาณ 1 ปีกว่า ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 550 เหรียญต่อเดือนขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่เริ่มเรียน

วันเรียนที่สำคัญ 1 วันต่ออาทิตย์ และหลังจากเริ่มเรียนได้ 12 อาทิตย์ นักเรียนเริ่มทำคลินิคปฎิบัติงานจริงกับลูกค้า

ทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลคลินิค และอาจารย์คอยช่วยเหลือนักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม.

หลักสูตรการเรียนเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ และมีโอกาสการทำงานได้จริง

หลักสูตรการเรียนได้ออกแบบให้นักเรียนสามารถทำงานกับนักกายภาพบำบัด, แผนกผู้ป่วยภายนอก หรือ ทำงานในสถานที่บ้านพักคนชรา

นักเรียนนวดของทางโรงเรียนได้รับการผ่านการฝึกอบรมและได้รับการอุปถัมภ์จากทางสถานที่ทำงานเพื่ออาศัยอยู่ในประเทศออสเตเรีย

สนใจศึกษาวิชาการนวด ติดต่อ ACADEMIQUE ได้ที่ อีเมล์ enrol@academique.com.au  หรือ เบอรโทรศัพท์ (07) 5655 5694